საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

საგანგებო სიტუაციებისა და მართვის სააგენტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფია. მისი მიზანია, თავიდან აიცილოს ან შეარბილოს ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო სიტუაციები და ასევე ითავსებს სამოქალაქო თავდაცვის როლსაც, მაგალითად, საომარი მოქმედებების დროს.

ლოგო
ლოგო
მანქანა
კორპორატიული-ნივთები
ლაითბოქსი
მაისურები
მაისურები
ჭიქები
ჭიქები
ბეიჯი