პრინტ ლაბი

პრინტ ლაბი დიჯიტალ ლაბის ერთ-ერთი დეპარტამენტია, რომლის ძირითადი მიმართულება პოლიგრაფიული მომსახურებაა, თუმცა ასევე მუშაობს მარტივი სარეკლამო კონსტრუქციების, საოფისე ბეჭდების დამზადებაზეც.

Facebook ფვერდის მართვისას ჩვენი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ გავზარდოთ კომპანიის ცნობადობა და გავაგებინოთ მომხმარებელს რა მომსახურებებს ვთავაზობთ.