ბრიტანეთის საელჩოს სოციალური მედია სტრატეგია

„ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში“ გაერთიანებული სამეფოს ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში.

საელჩო საქართველოსა და გაერთიანებულ ერებს შორის არსებული ურთიერთობის გაფართოებას და გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

ბრიტანეთის საელჩოს გავუკეთეთ სოციალური მედიის - Facebook, Instagram, Twitter - ის  სრული ანალიტიკა და სტრატეგია, რომელიც მოიცავდა: გვერდის, ცალკეული პოსტებისა და მსგავსი გვერდების ანალიზსა და შედარებას.

სრული ანალიზისა და კვლევის საფუძველზე დაიწერა სოციალური მედიის სტრატეგია, რომელიც მოიცავს მიზნებისა და ამოცანების განსაზღვრას, საკომუნიკაციო ენის ჩამოყალიბებას, რეკლამის სტრატეგიის შექმნასა და ბიუჯეტირების განსაზღვრას, Facebook -სთვის ვიზუალური მხარის შექმნას, რეკომენდაციებს სოციალური მედია პლატფორმების მართვასთან დაკავშირებით.

ბრიტანეთის საელჩოს სოციალური მედია სტრატეგია